Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού | 2015-01-20

Περίληψη Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ 374135


Περισσότερα


Σπυρίδων Μαρινᾶτος: Σαράντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του | 2014-01-22

Δημόσια Συνεδρία Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ὥρα 10 π.μ. Σπυρίδων Μαρινᾶτος: Σαράντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του
Περισσότερα


The Archaeological Society Foundation | 2017-10-20

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας με χαρά αναγγέλλει την ίδρυση της «The Archaeological Society Foundation» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.


Περισσότερα