180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία - Ἔκθεση φωτογραφίας "Χρονογραφία" κ. Robert McCabe

180 χρόνια Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία - Ἔκθεση φωτογραφίας "Χρονογραφία" κ. Robert McCabe
14 Δεκεμβρίου 2018 - 29 Μαρτίου 2019

Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξη τῆς ἔκθεσης φωτογραφιῶν τοῦ κ. Robert McCabe μὲ τίτλο "Χρονογραφία" ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπλήρωσης 180 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της. Οἱ φωτογραφίες, οἱ περισσότερες τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽50, ἀπεικονίζουν ἀρχαῖα μνημεῖα ποὺ ἔχει ἀποκαλύψει ἡ Ἑταιρεία.

Διάρκεια ἔκθεσης: 14 Δεκεμβρίου 2018 ἔως 29 Μαρτίου 2019.
Ὥρες ἐπισκέψεως: 10:00 - 18:00 Δευτέρα ἔως Παρασκευή.
Εἴσοδος ἐλεὐθερη.