Αρχείο της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Επειδή υποβάλλονται στο Αρχείο ερωτήματα που εκφεύγουν των υπηρεσιακών υποχρεώσεων και των χρονικών δυνατοτήτων των υπευθύνων για τη λειτουργία του, γνωστοποιείται ότι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν στοιχεία από το Αρχείο πρέπει να διατυπώνουν τα αιτήματά τους με απόλυτη ακρίβεια και αυτά τα αιτήματα να αφορούν πάντοτε ένα και συγκεκριμένο θέμα.

Για θέματα τα οποία απαιτούν έρευνα σε δημοσιεύσεις, προσιτές όμως σε κάθε γενική ή ειδική βιβλιοθήκη, δεν θα δίδεται ούτε συνέχεια ούτε απάντηση. Ακόμη θεωρείται αυτονόητο ότι δεν γίνεται από το Αρχείο έρευνα και δεν δίδονται πληροφορίες για πράγματα που δεν υπάρχουν στο Αρχείο της Εταιρείας ή είναι αρμοδιότητος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των Ξένων Σχολών.