Σύνταγμα Επιτυμβίων Μνημείων Αττικής (ΣΕΜΑ)

Το Σύνταγμα Επιτυμβίων Μνημείων Αττικής (ΣΕΜΑ) αποτελεί μεγάλο έργο που ανέλαβε η Εταιρεία με στόχο την επανέκδοση, σε σύνταγμα, των επιτύμβιων επιγραφών της Αττικής. Για λόγους πληρότητας και ακολουθώντας μια παράδοση που στην Ελλάδα άρχισε συστηματικά το 1871 από τον Στέφανο Αθ. Κουμανούδη και συνεχίστηκε από πολλούς διαπρεπείς αρχαιολόγους και επιγραφικούς στο έργο συμπεριλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα επιτύμβια μνημεία των κατοίκων της Αττικής. Τούτο σημαίνει, ότι τμήμα του έργου αφιερώνεται στη μορφολογία των επιτύμβιων μνημείων των Αθηναίων ανεξάρτητα από το αν φέρουν επιγραφές ή όχι. Στους κατοίκους της Αττικής συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που πέθαναν ξενιτεμένοι, σε περιοχές όπως στη Σκύρο, τη Λήμνο, τη Δήλο ή τη Σάμο. Το ΣΕΜΑ συντάσσεται στο μέγαρο της Εταιρείας από ομάδα επιστημόνων με εντολή του Συμβουλίου και με τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέως του.