Ηλεκτρονικός κατάλογος

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία στα πλαίσια του έργου της αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης της Βιβλιοθήκης της με χρηματοδότηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., μετέτρεψε σε ηλεκτρονική μορφή τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλοθήκης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας