Ημερολόγια

Ως απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής ανασκαφικής τεκμηρίωσης το ημερολόγιο περιέχει αποτυπώσεις των διαφόρων φάσεων της ανασκαφής, των τομών, της θέσης και του βάθους των κινητών και ακίνητων ευρημάτων, καταγραφές της στρωματογραφίας. Μέρος των ανασκαφικών ημερολογίων της Εταιρείας προέρχεται από αρχεία αρχαιολόγων, όπως για παράδειγμα αυτό του Στεφάνου Αθ. Κουμανούδη