Φωτογραφίες

Πολύτιμο επίσης είναι το αρχείο των φωτογραφιών και των αρνητικών, ιδίως των παλαιοτέρων ανασκαφών της Εταιρείας, των οποίων οι φωτογραφίες δεν διασώζουν μόνο τη μορφή των μνημείων αλλά και των τόπων που έμελλαν σε λίγες δεκαετίες να υποστούν, οι περισσότεροι, καταστρεπτική μεταβολή. Οι παλαιές, ασπρόμαυρες, φωτογραφίες της Εταιρείας είναι μεν εξασθενημένες από τον χρόνο, είναι όμως κατά κανόνα εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης ευκρίνειας. Ένας μεγάλος αριθμός ακίνητων και κινητών ευρημάτων των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι τεκμηριωμένος με έγχρωμες διαφάνειες.