Σχέδια

Tο αρχείο των σχεδίων επίσης είναι πολύτιμο, γιατί σώζει τα περισσότερα από τα σχέδια που δημοσιεύτηκαν στα δημοσιεύματα της Eταιρείας και πολλά αδημοσίευτα, όπως είναι για παράδειγμα τα αντίγραφα των στηλών των Παγασών, οι υδατογραφίες/αντίγραφα των γλυπτών της Ακροπόλεως από τον ζωγράφο Αιμίλιο Gillieron και το αρχείο των σχεδίων του Aναστασίου Oρλάνδου. Πέρα από σχέδια κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων το αρχείο σχεδίων της Εταιρείας σώζει τοπογραφικά σχέδια ανασκαφικών θέσεων, ακίνητων ευρημάτων, τομών, οριζόντιων και κάθετων στρωματογραφιών.