Διάρθρωση

Η Διάρθρωση της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(τακτικά μέλη της Αρχαιολογικής Εταιρείας)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα
Γενικός Γραμματεύς: Βασίλειος Πετράκος
Μέλη: Ντόρα Βασιλικού
Παναγιώτης Βοκοτόπουλος
Ιορδάνης Δημακόπουλος
Νικόλαος Καλτσάς
Διονύσιος Μινώτος
Aννα Μιχαηλίδου
Μιχάλης Τιβέριος
Νικόλαος Χαρκιολάκης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραμματεία: Ειρήνη Αρβανιτάκη
Χριστίνα Πήδουλα
Βιβλιοθήκη: Διευθυντής: Martin Schaefer
Ματίνα Γκιβάλου
Κωνσταντίνος Παπουτσής
Λογιστήριο: Σωκράτης Καρούμπης
Διονύσης Μπάλτσας
Ηλίας Παπαϊωάννου
Χριστόφορος Σπυριδάκης
Αρχείο: Ιωάννα Νίνου
Δημοσιεύματα: Eλευθερία Κονδυλάκη
Υποδοχή: Κωνσταντίνος Σακκάς
Χριστίνα Στεφανίδου